Bán hàng ở California (Making Sales in California)

Giới thiệu về Board of Equalization của Tiểu Bang

Board of Equalization (BOE) Tiểu Bang California chào mừng quý vị cùng quý doanh nghiệp mới của quý vị. Tiểu bang chúng ta có một lịch sử phong phú của các nhà kinh doanh và doanh nghiệp phát đạt và chúng tôi mong quý vị cũng sẽ thành công như thế. Sách nhỏ này phác thảo một số yêu cầu về pháp lý áp dụng với tất cả những ai bán hàng ở California. Tuy nhiên xin lưu ý là các nguyên tắc kinh doanh và luật thuế của tiểu bang là rất phức tạp và đây không phải là một hướng dẫn cặn kẽ. Nhân viên của chúng tôi sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc về thuế của quý vị ngoài những gì có ở đây. Nhiều người nói được ngôn ngữ ngoài tiếng Anh và nếu được báo trước chúng tôi sẽ tìm mọi cách thu xếp để có người nói ngôn ngữ của quý vị cùng có mặt để giúp quý vị.

Giấy phép Bán hàng ở California

Giấy phép bán hàng ở California cho phép quý vị bán sỉ hoặc bán lẻ hàng hóa và cấp chứng chỉ bán lại cho các nhà cung ứng (xem “Giấy phép Bán hàng và Chứng chỉ Bán lại”). Quý vị được cấp giấy phép bán hàng khi quý vị đăng ký với BOE. Nói chung quý vị phải đăng ký để được vận hành doanh nghiệp một cách hợp pháp ở nơi quý vị bán hoặc cho thuê hàng hóa, xe cộ, hay các tài sản cá nhân hữu hình khác ở California, dù chỉ là tạm thời. (Giấy phép tạm thời được cấp cho những người hoạt động bán hàng không quá 30 ngày, như những người bán cây thông Nô en hay người dự hội chợ nghề thủ công.) Xin lưu ý là giấy phép bán hàng ở California không cho quý vị bất kỳ một quyền, đặc ân hay vị thế nào khác trong khuôn khổ luật pháp sở tại, tiểu bang và liên bang.

Giấy phép Bán hàng khác với Chứng chỉ Bán lại

Tuy nhiều người dùng lẫn hai từ giấy phép bán hàngchứng chỉ bán lại, thực ra chúng khác nhau. Giấy phép bán hàng là do cơ quan chúng tôi cấp và nó cho phép quý vị bán hàng ở California. Khi đã có giấy phép bán hàng, quý vị có thể cấp chứng chỉ bán lại cho nhà cung ứng của mình để mua những mặt hàng quý vị sẽ bán trong hoạt động kinh doanh của mình. Việc cấp chứng chỉ bán lại cho phép quý vị mua những hàng này mà không phải trả thuế cho người bán. Giấy phép bán hàng không phải là giấy phép mua hàng. Quý vị vẫn phải trả thuế đánh vào mọi mặt hàng quý vị dùng thay vì bán lại trong hoạt động kinh doanh của mình (ví dụ như văn phòng phẩm).

Xin Giấy phép Bán hàng

Quý vị có thể lấy mẫu đơn xin giấy phép bán hàng bằng cách tải về từ trang web của chúng tôi, gọi Bộ phận Thông tin cho Người Đóng Thuế của chúng tôi ở số 800-400-7115, đến văn phòng sở tại của chúng tôi, hoặc gửi qua bưu điện. Nếu nộp đơn xin qua bưu điện thì thông thường quý vị sẽ nhận được giấy phép trong 7 đến 14 ngày. Nếu quý vị đích thân đến thì văn phòng sở tại có thể cấp giấy phép cho quý vị cùng ngày hôm đó. Hãy nhớ phải điền toàn bộ mẫu đơn, ký tên, và gửi cho chúng tôi, cùng với bản sao mọi giấy tờ được yêu cầu.

Để điền đơn đúng quy cách quý vị sẽ phải cung cấp thông tin về doanh nghiệp của mình, bao gồm chi tiết tài khoản ngân hàng và thu nhập ước tính. Nếu quý vị đã mua doanh nghiệp đó, quý vị sẽ phải cho biết tên và số giấy phép bán hàng của chủ cũ. Để đảm bảo không phải trả các khoản thuế bán hoặc sử dụng hàng hóa mà chủ cũ  còn nợ, quý vị nên xin chúng tôi giấy chứng nhận hết nợ thuế trước khi mua doanh nghiệp đó. Xin giấy phép bán hàng không phải mất tiền. Nhưng tùy theo loại doanh nghiệp và ước tính số doanh thu phải chịu thuế, chúng tôi có thể yêu cầu quý vị một khoản ký thác đảm bảo.

Trách nhiệm của những Người có Giấy phép Bán hàng

Khi đã có giấy phép bán hàng, quý vị phải:

 • Bỏ thì giờ học cách áp dụng luật thuế bán và sử dụng hàng hóa đúng vào hoạt động kinh doanh của mình.
 • Lưu hồ sơ đúng quy cách về việc mua và bán của quý vị (xem “Lưu hồ sơ”).
 • Khai thuế bán và sử dụng hàng hóa định kỳ với BOE. BOE sẽ xác định chu kỳ thanh toán của quý vị và hướng dẫn quý vị khai theo kỳ hàng tháng, hàng quý hay hàng năm.
 • Trả mọi khoản thuế bán và sử dụng mà quý vị còn nợ ở các giao dịch bán và mua của quý vị. (Lưu ý: Khi bán hàng quý vị có thể thu từ người mua hàng một khoản bằng số thuế mà quý vị sẽ phải trả. Số này thường được ghi vào mục thuế bán hàng trên hóa đơn hay biên lai của quý vị.)

Lưu Hồ sơ

Quý vị phải lưu các hồ sơ cần thiết để xác định đúng số thuế mà quý vị có nghĩa vụ phải trả theo Luật Thuế Bán và Sử dụng Hàng hóa, như:

 • Sổ kế toán tổng kết thu chi (như sổ cái kế toán và nhật ký giao dịch kinh doanh). Thông tin này cũng có thể được lưu trên các máy điện toán.
 • Chứng từ gốc (như các hóa đơn, biên lai, giấy báo giá, đơn đặt hàng, hợp đồng, hay các giấy tờ khác) làm chứng từ cho khoản mục quý vị ghi trong sổ sách kế toán.
 • Giấy tờ và các mẫu dùng để khai thuế.
 • Mọi chứng chỉ bán lại mà quý vị nhận của khách hàng.

Hồ sơ của quý vị phải cho thấy:

 • Các biên lai tổng doanh thu của mọi hoạt động kinh doanh, kể cả tiền bán và cho thuê các mặt hàng—kể cả những thu nhập mà có thể quý vị cho là được miễn thuế.
 • Mọi khoản khấu trừ mà quý vị yêu cầu hoàn lại trong tờ khai thuế của mình.
 • Tổng giá mua mọi mặt hàng quý vị đã mua để bán hoặc cho thuê, hoặc để tự mình sử dụng.

Nói chung, quý vị phải giữ hồ sơ thuế bán và sử dụng hàng hóa trong ít nhất là 4 năm.

Các Yêu cầu Bổ sung Đối với Doanh nghiệp của Quý vị

Ngoài việc đăng ký xin giấy phép bán hàng, có thể quý vị phải đăng ký cả các chương trình thuế và lệ phí khác mà chúng tôi cai quản (ví dụ Phí Lốp xe California, Phí Tái chế Rác thải Điện tử hoặc Chương trình Giấy phép Thuốc lá và Thuốc hút). Quý vị cũng có thể cần xin các giấy phép, giấy đăng ký hay giấy tờ khác để vận hành hoạt động kinh doanh của mình. Phòng Thương mại, các tổ chức phát triển kinh tế, và các tổ chức kinh doanh là nguồn thông tin tốt. Thông thường ban cấp phép của thành phố hay hạt có thể trợ giúp quý vị, hoặc quý vị có thể gọi cho chúng tôi để được trợ giúp.

Người Bênh vực các Quyền của Người Đóng Thuế

Là người đóng thuế ở California, quý vị có nhiều quyền, như quyền bảo mật, quyền được đối xử công bằng, và quyền kháng nghị các biện pháp mà chúng tôi thực hiện. Nếu quý vị không thể giải quyết được sự bất đồng với bất kỳ nhân viên nào của BOE hoặc nếu quý vị muốn biết thêm về các quyền của quý vị trong các chương trình thuế và lệ phí mà BOE cai quản, quý vị có thể gọi miễn phí tới Văn phòng Bênh vực các Quyền của Người Đóng Thuế ở số 888-324-2798.

Để tìm hiểu thêm

Nếu cần trợ giúp của thông dịch viên, xin hãy gọi Văn phòng BOE gần quý vị nhất trong Quận. Chúng tôi sẽ tìm mọi cách để thu xếp một nhân viên BOE nói được ngôn ngữ của quý vị giúp đỡ. Tất nhiên nếu muốn quý vị có thể đến cùng thông dịch viên của mình. Trong mọi trường hợp chúng tôi cũng sẽ tìm mọi cách để truyền đạt rõ ràng tới quý vị. Nếu quý vị có đề xuất gì về cách cải thiện các dịch vụ của chúng tôi, xin hãy cho chúng tôi biết.

Lưu ý: Ấn bản này tổng kết về luật và các quy định được áp dụng có hiệu lực vào thời điểm soạn ấn bản này. Nhưng từ thời điểm đó đến nay có thể luật và các quy định đó đã có thay đổi. Nếu có gì mâu thuẫn giữa văn bản trong ấn phẩm này với luật pháp thì quyết định sẽ dựa trên luật pháp chứ không dựa trên văn bản này. Một số các liên kết này sẽ đưa quý v đến các trang mạng có thông tin bằng văn bản Tiếng Anh.