Yêu cầu Relief là gì?

Những khách hàng đã có ID Người dùng (eClient) và sẵn sàng để yêu cầu cứu trợ, có thể đăng nhập vào đây tại trang nhà an toàn của chúng tôi.

Những người trả thuế và phí cho Board of Equalization có thể dùng dịch vụ trực tuyến của chúng tôi để thực hiện yêu cầu cứu trợ (eRelief Request) cho một trong những trường hợp sau đây:

  • Cứu trợ Tiền phạt
  • Cứu trợ Tiền lãi do một sai sót hoặc trì hoãn không hợp lý của BOE hoặc DMV
  • Cứu trợ Tiền phạt và Tiền lãi Do Thảm họa
  • Cứu trợ Phí Phục hồi và Thu hồi
  • Tuyên bố Gửi thư Đúng thời hạn
  • Gia hạn Thời gian Khai Thuế/Phí

Ai có thể sử dụng dịch vụ này?

Mặc dù mỗi loại yêu cầu có các quy định khác nhau, bất kỳ người trả thuế hay người trả phí nào, hoặc đại diện của họ, có thể sử dụng hệ thống này để thực hiện các yêu cầu của họ. Xin xem Những Câu hỏi Thường gặp (FAQ) của chúng tôi để biết thêm chi tiết. Những người trả thuế tài sản nên liên lạc với State-Assessed Properties Division ở số 1-916-274-3270.

Tôi cần gì để bắt đầu?

Quý vị sẽ cần số tài khoản của mình.

Quý vị có thể đăng nhập với ID Người dùng (eClient) và mật khẩu của mình. Nếu qúy vị không có ID Người dùng, quý vị có thể bắt đầu yêu cầu (eRelief Request) của mình với Mã Đăng nhập Nhanh trên thư nhận được từ BOE. Qúy vị có thể đăng nhập vào đây để bắt đầu.

Tôi có thể xin như thế nào?

Nộp yêu cầu thì thuận tiện, nhanh chóng, và an ninh. Yêu cầu của quý vị sẽ được công nhận ngay lập tức và trong nhiều trường hợp, yêu cầu được xử lý ngay lập tức. Nếu quý vị đăng nhập với một ID  Người dùng , quý vị sẽ có thể xem tình trạng của yêu cầu của quý vị sau khi đã nộp.

Tôi có thể nhận được giúp đỡ bằng cách nào?

Nếu quý vị có thắc mắc, xin xem Những Câu hỏi Thường gặp (FAQ) bên dưới của chúng tôi, hoặc gọi điện đến trung tâm dịch vụ khách hàng của chúng tôi theo số 1-800-400-7115. Tổng đài hoạt động từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều (giờ Pacific), từ thứ Hai đến thứ Sáu, trừ những ngày nghỉ của tiểu bang.

Còn có những dịch vụ trực tuyến nào khác?

BOE tiếp tục phát triển những nguồn lực trực tuyến để hỗ trợ người trả thuế tốt hơn và giúp các doanh nghiệp thành công bằng cách cung cấp các dịch vụ trực tuyến (eServices) hữu ích và tiện lợi. .Nhấp vào liên kết này để đến trang dịch vụ trưc tuyến của chúng tôi.

Good for You. Good for California